Nawigacja

Projekty unijne

"Super dzieciaki - wspólnie osiągniemy sukces!"

Gmina Suszec

oraz Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Radostowicach

 realizują projekt „Super dzieciaki – wspólnie osiągniemy sukces”  dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest  jest   podniesienie efektywności i jakości pracy świadczonej w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Suszec.

Projekt obejmie:

Szkołę Podstawową w Mizerowie, zspmizerow.edupage.org

Szkołę Podstawową w Kobielicach, spkobielice.edupage.org

Szkołę Podstawową w Rudziczce, zsprudziczka.edupage.org

Szkołę Podstawową w Radostowicach, radostowicesp.edupage.org

 

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i językach obcych oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Projekt trwa od 1 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2017.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej  493 151,62 PLN

wkład własny gminy Suszec  54 794,63 PLN

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach
    43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 56
  • 32 212 52 22

Galeria zdjęć